Handboll för alla

Här får du lära dig handbollens grunder!
På planen är man 7 stycken.
1 målvakt
3 6-metersspelare dvs. en på vänster kant, en på höger kant och en på linjen
3 9-metersspelare dvs. en vänsternia, en högernia och en mittsexa

Såhär ser ett anfall och försvar ut i handbollen. De svara gubbarna är anfallare, de ska alltså försöka göra mål och de röda är försvarare som ska försöka förhindra detta. Jag har skrivit en siffra jämte varje anfallare och ska nu klargöra vem som spelar på vilken position.

Nummer 1 (från vänster): Spelaren är en 6 metersspelare och spelar Vänsterkant
Nummer 2  : Spelaren är en 9 metersspelare och spelar vänsternia
Nummer 3: Spelaren är en 9 metersspelare och spelar mittnia
Nummer 4: Spelaren är en9 metersspelare och spelare högernia. Högernior är oftast vänsterhänta.
Nummer 5: Spelaren är en 6 metersspelare och  spelar högerkant, även högerkanten är oftast vänsterhänt.
Nummer 6: Spelaren är en 6 metersspelare och spelar linje.
Den sträckade linjen kallas för frikast och den innebär att alla spelare i det anfallande laget måste vara utanför den om domaren har blåst frikast. Domaren blåser frikast om man blir tillputtad så man ramlar, blir dragen lätt i armen eller liknade situationer.

Den heldragna linjen heter 6meterslinjen och den innebär att ingen, inte ens försvaret får gå innanför den. Om en anfallare hoppar in även den måste denne ha släppt bollen innan han landar för att det ska gällas.

  1. Planen är 38-44 meter lång och 18-22 meter bred
  2. Målet är 2 meter högt och 3 meter brett.
  3. Lagen består av 12 spelare, 10 utespelare och två målvakter. Samtidigt får endast 6 utespelare och 1målvakt befinna sig på planen per lag.
  1. Speltiden för manliga seniorlag är 2 x 30 minuter. För kvinnliga seniorer och manliga juniorer är speltiden 2 x 25 minuter.

 

Det är förbjudet att:

1.                Med knuten hand slå bort bollen från en motståndare.

2.                Med armar, händer eller ben stänga en motståndare.

3.                Hålla fast eller knuffa en motståndare, liksom att men krokben eller annat utsätta honom för fara.

4.                Avsiktligt kasta bollen på en motståndare.

5.                Att avsiktligt passa sin egen målvakt när han befinner sig i målgården.

 

Handbollens regler

För många steg innebär att man tagit fler än 3 steg med bollen.

Dubbelstuds innebär att man studsat bollen, greppat den och sedan studsat bollen igen. Dubbelstuds döms även om man tappar bollen, tar upp den och sedan studsar.

Fösning av bollen innebär att man lyfter bollen genom att sätta handen under den då man studsar (liknande det sätt som man dribblar i basket). Detta räknas som dubbelstuds i handboll.

Övertramp innebär att någon spelare, dock ej det försvarande lagets målvakt, har varit innanför målgårdslinjen. I målgården får enbart det försvarande lagets målvakt befinna sig. Övriga spelare får dock vara i luften över målgården. Det alltså helt okej att hoppar in i målgården efter skoten. Om någon i det anfallande laget gör övertramp döms frikast till motståndarna. Om någon i det förvarande laget däremot går in i målgården för att förhindra motståndarna från att göra mål döms straff till dessa.

Fot innebär att bollen vidrör foten på en spelare, dock ej målvakten då denne befinner sig i målgården. Bollen tillfaller då det andra laget.

Pass till målvakten då denna befinner sig i målgården är inte tillåtet. Om detta inträffar går bollen över till motståndarlaget.

Passivt spel innebär att man håller bollen inom det egna laget utan att försöka göra mål. Vid passivt spel få man först en varning från domaren och har sedan 5 sekunder på sig att försöka göra mål. Gör man inte det går bollen över till motståndarlaget

Stürmerfoul innebär att en anfallande spelare springer in i en försvarare som står still. Bollen går då över till det andra laget.

Mål blir det då bollen passerar mållinjen.

Inkast döms då någon del av bollen korsar sidlinjen. Det döms även om en spelare som är i kontakt med bollen har någon kroppsdel utanför spelplanen. Vid inkast tillfaller bollen det lag som inte rörde den sist. De får då passa bollen till valfri spelare från den plats där händelsen skedde.

Hörna döms då bollen korsar kortlinjen efter att någon i det försvarande laget, förutom målvakten, rört den sist. Det döms även om en spelare som är i kontakt med bollen har någon kroppsdel utanför spelplanen. Bollen tillfaller då det anfallande laget som får passa den till valfri spelare från det hörn på spelplanen som är närmast platsen där händelsen skedde.

Avkast skall läggas efter mål av det lag som släppte in målet. De passar då bollen från mittlinjen, max 3 meter från mittpunkten till valfri spelare. Vid själva avkastet måste alla spelare i laget som lägger avkastet vara på sin egen planhalva.

Frikast döms för alla regelöverträdelser av mildare slag. T.ex. vid dubbelstuds och för många steg men även då försvararna är för hårdhänta i försvar eller om de låser ner en spelare. Vid frikast måste alla spelare i det anfallande laget vara utanför frikastlinjen. Alla spelare i det försvarande laget måste då vara minst tre meter från bollen.

Straff döms då försvararna på ett ojuste sätt förstör en klar målchans. Med klar målchans menas ett läge då anfallaren inte har någon försvarare mellan sig och målet eller då målvakten lämnat målet och gett anfallen tillfälle att göra mål utan målvakt. Straff döms också om försvararen går innanför målgårdslinjen för att förhindra anfallaren från att göra mål. Valfri spelare ur det anfallande laget får då lägga straffkastet. Alla de övriga spelarna ur båda lagen, förutom det försvarande lagets målvakt, måste vid straffkastet vara utanför frikastlinjen och minst tre meter från bollen. Den som skjuter straffen måste ha en fot i golvet hela tiden. Man får alltså inte hoppa och skjuta.

Varning (gult kort) får man för mindre ojustheter såsom hårt spel. Både spelare och ledare kan bli varnade. Varning kan även ges om en spelare klagar på ett domslut eller på annat sätt uppträder olämpligt.

Utvisning (2 minuter) får man för lite grövre ojustheter såsom drag i armen eller för upprepat hårt spel trots tidigare varningar. Allt våld på en spelare bakifrån ska leda till utvisning. När en spelare får sin andra varning, eller när laget får sin fjärde varning, döms automatiskt utvisning på alla varningar därefter. Både spelare och ledare kan bli utvisade. Blir en ledare utvisad får ledaren stanna på avbytarbänken men laget måste spela en man mindre under 2 minuter.

Diskvalifikation (rött kort) kan man får för allvarliga regelöverträdelser så som drag i armen. Det är dock vanligast att en spelare blir diskvalificerad som följd av 3 utvisningar. Diskvalifikation kan även ges för osportsligt uppträdande såsom svordomar eller glåpord mot domare, motståndare medspelare eller ledare. Diskvalifikation innebär att den drabbade spelaren inte får spela mer i matchen och dessutom måste lämna avbytarområdet. Laget drabbas dessutom av en 2 minuters utvisning. Diskvalifikation kan även innebära att den drabbade spelaren blir avstängd för spel under en tid.

Uteslutning ges för avsiktligt våld. Till avsiktligt våld räknas det när man spottar på en motspelare eller domaren. Uteslutning innebär att den drabbade spelare måste lämna planen och avbytarområdet och att laget dessutom måste spela en man minde under resterande del av matchen

 

Källa: min kunskap och http://hem.passagen.se/tygrys/Handboll.htm

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s